Golfpassin tietosuojakäytäntö

EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) soveltaminen alkaa 25.5.2018 ja samalla se korvaa nykyisen henkilötietolain.

Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme vastaamaan EU:n päivitettyjä tietosuoja-asetuksia.

 

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Golfpassi Oy
Y-tunnus 2236738-0
Tupurlantie 7
38420 Sastamala

yhteyshenkilö Juha Passi

Golfpassi Oy on sitoutunut suojaamaan matkapalvelujen käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain sekä muun soveltuvan lainsäädännön puitteissa.

Golfpassin ylläpitämät, asiakastietoja sisältävä rekisterit ovat sähköisen uutiskirjeen markkinointirekisteri sekä asiakasrekisteri. 

Molempien rekisterien käsittelijä on ulkopuolinen yritys. Molemmat ovat sitoutuneet allekirjoitetuin sopimuksin käsittelemään ja noudattamaan henkilötietoja tietosuojalain mukaisesti. Asiakkaan henkilötietoja saadaan matkavarauksen yhteydessä sekä erilaisiin tapahtumiin ja arvontoihin osallistumalla. Matkavarauksissa oleva tieto luovutetaan tarpeen mukaan kolmannelle henkilölle kuten lentoyhtiölle, laivayhtiölle, hotellille tms. Tapahtuma- ja arvontatiedot luovutetaan uutiskirjeen tilaajarekisterin käsittelijälle mikäli tähän on asiakkaan suostumus.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sovittujen matkapalvelujen tuottamiseen sekä näiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotekehittelyyn, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastojen ylläpitoon. Henkilötietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi.

Asiakasrekisterin tietosisältö

  • etu- ja sukunimi
  • osoitetiedot
  • matkapuhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakkaan tunnistenumero
  • matkapalvelun tiedot; varauspäivä, matkakohde, lähtöpäivä, matkan kesto, lento-/laiva-/junatiedot, matkan hinta, mahdolliset lisäpalvelut
  • maksuehdot
  • suoramarkkinointikiellot/ -suostumukset

 

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteröinnin perusteena on matkapalvelujen myynti- tai palvelusuhde. Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä kaikissa Golfpassin toimistoissa. Jokainen Golfpassin virkailija pääsee rekisteriin omalla käyttäjätunnuksellaan. Rekisterin tietoturvasta ja varakopioinnista vastaa rekisterin käsittelijä. Asiakkaan henkilötiedot tarvitaan, jotta hänelle voidaan tuottaa matkapalvelu ja että hänelle voidaan toimittaa mm. varaustiedot. Tarvittaessa toimitamme liikenneyhtiölle ja majoitusyhtiölle heidän vaatimansa tiedot, lähinnä asiakkaan nimet. Asiakastiedot tallennetaan varausjärjestelmään. Asiakkaan henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan silloin jos matkapalvelu kohdistuu sinne. Mikäli matkapalvelua varten kerätään asiakkaalta esim. passi/viisumi, niitä säilytetään suljetussa tilassa. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot kun hän käyttää palvelujamme.

 

Sähköisen uutiskirjeen markkinointirekisteri

Markkinointirekisteri perustuu asiakasrekisterissä oleviin asiakastietoihin, mikäli asiakas ei ole erikseen kieltänyt markkinointia.  Käytettynä tietona on nimi ja sähköpostiosoite. Asiakas poistuu automaattisesti rekisteristä, kun hän ilmoittaa, että ei halua enää jatkossa saada uutiskirjeitä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada tietää mitä tietoja hänestä on rekisterissä, oikaista ja korjata virheellinen tai puutteellinen tieto, tietyin edellytyksin oikeus poistaa häntä koskeva tieto sekä oikeus saada tieto mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta. Pyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti.

 

Evästeet

Evästeet ovat vierailtujen verkkosivustojen luomia tekstitiedostoja. Ne helpottavat verkossa liikkumistasi tallentamalla selaustietoja. Evästeiden avulla sivustot voivat pitää sinut mm. sisäänkirjautuneena, muistaa asetuksesi ja antaa sinulle yksilöityä tietoa. Halutessaan evästeet voi poistaa käytöstä selaimen asetuksista.


Sivustolla käytetyt evästeet

Google Analytics

Käytämme Google Analytics -kävijäseurantatyökalua kerätäksemme tietoa siitä miten käyttäjät liikkuvat sivustolla. Analytics tallentaa tietoa mm. selaamistasi sivuista, vierailuajoista sekä käytetyistä laitteista. Kerättyjen tietojen tarkoituksena on parantaa käyttäjäkokemusta sekä vastata suosittujen kohteiden kysyntään.