Juha Passi Tuomas Seppälä Anu Alppi
Matti Ojala Tapio Sillanpää Juha Hakulinen
Esa Lehti Anna Lindqvist Harri Thil
Joona Puhakka Juha-Matti Vuorinen Reima Kaija
Heini Haapala
Stenna Westerlund
Kaisa Ruuttila